Video – analýzy sú inteligentné, softwarové analytické moduly pre automatickú
detekciu sledovaných objektov alebo udalostiach vo videozáznamoch.
Umožňuje detekciu pohybu,sledovanie objektu, jeho klasifikáciu v prípade
neštandardného správania sa objektu a to v reálnom čase. To znižuje objem
dát, podporu bezpečnostných pracovníkov a zvyšuje účinnosť kamerových systémov.
Inteligentné video – analýzy sú inštalované na server alebo priamo na kameru.
Ponúkajú svojim zákazníkom v rôznych priemyselných odvetviach široké
produktové portfólio založené na IP - softwarových riešeniach. Tieto aplikácie
riešia náročné požiadavky a sú úspešne inštalované v mnohých odvetviach.

 

Inteligentné softwarové analytické moduly

  • Automatická detekcia sledovania objektov alebo udalostí
  • Detekcia požiaru z obrazu
  • Ochrana umeleckých diel
  • Pohyb osôb na prevádzke - štatistika
  • Sledovanie narušiteľa v objekte
  • Rozpoznanie ŠPZ a ovládanie vstupnej rampy
  • Počítanie ľudí na prevádzke
  • Detekcia odloženej batožiny
    video_analyza.jpg