Perimetria je určená na vonkajšiu ochranu objektov inštaláciou senzorového káblu na oplotenie alebo inštaláciou do zeme, poprípade do stien.

 

Patrí medzi moderné zabezpečovacie systémy na ochranu objektov alebo iných priestorov, kde je potrebná včasná informácia o narušení chráneného objektu, t.j. o vstupe nepovolaných osôb do chráneného objektu, na pozemok, resp. do iných vonkajších i vnútorných priestorov.

Na vonkajšiu ochranu objektov:

  • Prostredníctvom otrasového kábla na pletive
  • Formou otrasových senzorov uložených v zemi
  • Video analytickou nadstavbou na kamere
  • Infra bariérami
  • Pohybovými senzormi
    perimetria.png