Dátová časť

  • Metalická kabeláž
  • Optická kabeláž
  • Dátové rozvádzače
  • Príslušenstvo
  • Meracie protokoly

Aktívne prvky

Wifi siete

Diskové polia
infrastruktura.jpg