Štatistiky Policajného zboru uvádzajú, že krádeže vlámaním predstavujú až 55% z celkovej kriminality a každých 40 minút je spáchaná krádež vlámaním, čo sú skutočne alarmujúce čísla. Preto je potrebné venovať dostatočnú pozornosť systémom el. zabezpečovacej signalizácii (EZS, ako pri výstavbe nových objektov, tak aj v existujúcich priestoroch). Systémy majú významný prevenčný účinok a pokiaľ už dôjde k vlámaniu, dokážu okamžite predať správu na kompetentné miesta.

  • Kompletné portfólio :
  • Obhliadka objektu
  • Projekčná činnosť
  • Realizácia
  • Záručný a pozáručný servis
    elektronicky_zabezpecovaci_system.jpg